Schadevergoeding wegens onrechtmatig bestaan ('wrongful life') onvoldoende beargumenteerd

Klinische praktijk
G.A. den Hartogh
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:241
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 240.

Twaalf jaar geleden werd de ernstig gehandicapte Kelly geboren. Hoewel de ouders tijdens de zwangerschap hun ongerustheid over enkele risicofactoren hadden geuit, vond de verloskundige nader onderzoek niet nodig. De ouders van Kelly hebben het ziekenhuis aangesproken voor een schadevergoeding, niet alleen namens zichzelf, maar ook namens Kelly. De rechtbank in Den Haag wees de eerste vordering toe, het gerechtshof aldaar ook de tweede. Dit was in Nederland de eerste maal dat schadevergoeding aan iemand is toegekend op grond van het enkele feit dat hij bestaat (‘wrongful life’). Op 18 maart 2005 heeft de Hoge Raad het arrest bevestigd: de verloskundige had ook ten opzichte van Kelly een zorgplicht waarin zij is tekortgeschoten en Kelly heeft sinds haar geboorte in een deerniswekkende toestand verkeerd. Dat is genoeg om schadevergoeding te rechtvaardigen.

Is die beslissing terecht? Of iemand door het handelen of nalaten…

Auteursinformatie

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Wijsbegeerte, Nieuwe Doelenstraat 15, 1012 CP Amsterdam.

Hr.prof.dr.G.A.den Hartogh, ethicus.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties