10-jaarsoverzicht van schadeclaims in Nederland

Schadeclaims per medisch specialisme

Onderzoek
Désirée M.T.V. Klemann
Helen J.M.M. Mertens
G.G. (Frits) van Merode
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3548
Abstract

Het Nederlandse zorgstelsel werd in 2017 wederom het hoogste gewaardeerd in de ‘Euro health consumer index’.1 Fouten in de zorg zijn echter onvermijdelijk; ook medisch specialisten kunnen fouten maken. Soms leidt dit tot meer of minder ernstige schade voor de patiënt. De kans dat een complicatie of een fout zal leiden tot schade is per medisch specialisme verschillend, evenals de kans dat de gevolgen van een fout zullen leiden tot een schadeclaim.

Samenvatting

Doel

Analyse van het aantal schadeclaims en de omvang van deze schadeclaims per medisch specialisme over de afgelopen 10 jaar.

Opzet

Descriptief, evaluerend en vergelijkend onderzoek.

Methode

Voor dit onderzoek werden geanonimiseerde schadeclaimgegevens van Centramed en MediRisk gebruikt. Het aantal ingediende schadeclaims per specialisme en de daarmee gepaard gaande schadelast werden weergegeven voor een periode van 10 jaar. Deze gegevens werden afgezet tegen productiecijfers van de verschillende specialismen, berekend aan de hand van dbc-gegevens. Alle schadeclaims hadden betrekking op reguliere ziekenhuiszorg in Nederland en werden ingediend of afgesloten in de periode 1 januari 2007-31 december 2016.

Resultaten

In de onderzoeksperiode werden in totaal 15.115 schadeclaims ingediend; 16,2% hiervan had betrekking op beschouwende specialismen, 64,7% op snijdende specialismen, 10,8% op ondersteunende specialismen, 0,7% op in het ziekenhuis werkzame paramedici, en bij 7,6% was het specialisme niet te achterhalen. De totale schadelast van alle afgesloten schadeclaims in de onderzoeksperiode bedroeg € 229.224.433. Van de totale schadelast werd 19% uitgekeerd aan patiënten met claims tegen beschouwende specialismen en 63% aan patiënten met claims tegen snijdende specialismen. De algemene chirurgie, orthopedie en gynaecologie waren samen verantwoordelijk voor 47% van alle ingediende schadeclaims en voor 52% van de schadelast.

Conclusie

De algemene chirurgie, orthopedie en gynaecologie vormen, net als in voorgaande studies, de specialismen met het hoogste aantal schadeclaims en de grootste schadelast. Ook wanneer gecorrigeerd wordt voor productiecijfers hebben deze specialismen naar verhouding de meeste en duurste schadeclaims.

Auteursinformatie

Zuyderland Medisch Centrum, afd. Gynaecologie en Obstetrie: mr.drs. D.M.T.V. Klemann, aios gynaecologie (tevens gezondheidsjurist). Maastricht UMC+. Afd. Gynaecologie en Obstetrie: dr. H.J.M.M. Mertens, gynaecoloog (tevens lid raad van bestuur). Faculty of Health, Medicine and Life Sciences: prof.dr. G.G. van Merode, hoogleraar logistiek en operationeel management in de zorg.

Contact D.M.T.V. Klemann (desiree.klemann@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Désirée M.T.V. Klemann Niet beschikbaar
Helen J.M.M. Mertens ICMJE-formulier
G.G. (Frits) van Merode ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties