Schadeclaims per medisch specialisme

10-jaarsoverzicht van schadeclaims in Nederland
Onderzoek
27-03-2019
Désirée M.T.V. Klemann, Helen J.M.M. Mertens en G.G. (Frits) van Merode

Het Nederlandse zorgstelsel werd in 2017 wederom het hoogste gewaardeerd in de ‘Euro health consumer index’.1 Fouten in de zorg zijn echter onvermijdelijk; ook medisch specialisten kunnen fouten maken. Soms leidt dit tot meer of minder ernstige schade voor de patiënt. De kans dat een complicatie of een fout zal leiden tot schade is per medisch specialisme verschillend, evenals de kans dat de gevolgen van een fout zullen leiden tot een schadeclaim.

Samenvatting

Doel

Analyse van het aantal schadeclaims en de omvang van deze schadeclaims per medisch specialisme over de afgelopen 10 jaar.

Opzet

Descriptief, evaluerend en vergelijkend onderzoek.

Methode

Voor dit onderzoek werden geanonimiseerde schadeclaimgegevens van Centramed en MediRisk gebruikt. Het aantal ingediende schadeclaims per specialisme en de daarmee gepaard gaande schadelast werden weergegeven voor een periode van 10 jaar. Deze gegevens werden afgezet tegen productiecijfers van de verschillende specialismen, berekend aan de hand van dbc-gegevens. Alle schadeclaims hadden betrekking op reguliere ziekenhuiszorg in Nederland en werden ingediend of afgesloten in de periode 1 januari 2007-31 december 2016.

Resultaten

In de onderzoeksperiode werden in totaal 15.115 schadeclaims ingediend; 16,2% hiervan had betrekking op beschouwende specialismen, 64,7% op snijdende specialismen, 10,8% op ondersteunende specialismen, 0,7% op in het ziekenhuis werkzame paramedici, en bij 7,6% was het specialisme niet te achterhalen. De totale schadelast van alle afgesloten schadeclaims in de onderzoeksperiode bedroeg € 229.224.433. Van de totale schadelast werd 19% uitgekeerd aan patiënten met claims tegen beschouwende specialismen en 63% aan patiënten met claims tegen snijdende specialismen. De algemene chirurgie, orthopedie en gynaecologie waren samen verantwoordelijk voor 47% van alle ingediende schadeclaims en voor 52% van de schadelast.

Conclusie

De algemene chirurgie, orthopedie en gynaecologie vormen, net als in voorgaande studies, de specialismen met het hoogste aantal schadeclaims en de grootste schadelast. Ook wanneer gecorrigeerd wordt voor productiecijfers hebben deze specialismen naar verhouding de meeste en duurste schadeclaims.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing