Analyse van schadeclaims in de Nederlandse ziekenhuiszorg van 2007-2016

Meer en hogere schadeclaims

Onderzoek
Désirée M.T.V. Klemann
Helen J.M.M. Mertens
G.G. (Frits) van Merode
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2279
Abstract

Samenvatting

Doel

Analyse van het aantal en de omvang van schadeclaims in de ziekenhuiszorg om daarmee inzicht te verschaffen voor de beroepsgroep.

Opzet

Descriptief, evaluerend en vergelijkend onderzoek.

Methode

We gebruikten geanonimiseerde gegevens over alle schadeclaims in de reguliere ziekenhuiszorg die werden ingediend in de periode 1 januari 2007-31 december 2016 bij Centramed en MediRisk, die samen circa 95% van de Nederlandse ziekenhuizen verzekeren. We analyseerden vervolgens het aantal ingediende claims, de gemiddelde doorlooptijd, de wijze van afhandeling, ontwikkelingen in de totale schadelast en aan de patiënt uitgekeerde vergoedingen met SPSS en Mathematica.

Resultaten

In deze 10 jaar werden in totaal 15.115 schadeclaims ingediend. Tot 2013 steeg het aantal ingediende schadeclaims jaarlijks; daarna stabiliseerde dit. In 2016 werden 4,5% meer claims ingediend dan in 2007. Er werden 15.306 schadeclaims gesloten. De totale schadelast bedroeg € 229.191.033 en toonde een duidelijk stijging gedurende de gehele onderzoeksperiode: in 2016 was de schadelast 4,5 keer zo hoog als in 2007.

Conclusie

Het aantal ingediende schadeclaims neemt toe, maar niet zo fors als de toename van de schadelast. Deze vervijfvoudigde gedurende de onderzoeksperiode. Vergeleken met eerdere onderzoeken zijn het aantal én de omvang van de schadeclaims in 2007-2016 wel sterk toegenomen.

Auteursinformatie

Maastricht UMC+, Maastricht.

Afd. Gynaecologie en Obstetrie: mr.drs. D.M.T.V. Klemann, gynaecoloog in opleiding en gezondheidsrechtjurist.

Afd. Raad van bestuur: dr. H.J.M.M. Mertens, gynaecoloog; prof.dr. G.G. van Merode, hoogleraar logistiek en operationeel management in de zorg.

Contact mr.drs. D.M.T.V. Klemann (desiree.klemann@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Drs. A.M. Hamersma, Centramed, en drs. M.P. Eikens-Jansen, MediRisk, waren behulpzaam bij het aanleveren van de benodigde onderzoeksgegevens.

Auteur Belangenverstrengeling
Désirée M.T.V. Klemann ICMJE-formulier
Helen J.M.M. Mertens ICMJE-formulier
G.G. (Frits) van Merode ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties