Een diagnostische en therapeutische leidraad

Sarcoïdose in en rond de neus

Klinische praktijk
Jeanine N. van der Wel
Dirk-Jan Menger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D3983
Abstract

Dames en Heren,

Sarcoïdose is een multisysteemaandoening van onbekende oorsprong waarbij de longen, huid en ogen het vaakst zijn aangedaan. De aandoening kan zich ook voordoen in en rond de neus. Dit kan leiden tot functionele en esthetische problemen. In deze klinische les beschrijven wij hoe u afwijkingen door sarcoïdose rond de neus kunt herkennen, welke diagnostiek u kunt inzetten en wat de therapeutische opties zijn.

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Er zijn verschillende manieren waarop sarcoïdose in en rond de neus tot uiting kan komen: afwijkingen van de huid, mucosale afwijkingen en afwijkingen van het neusskelet. Wij illustreren deze uitingsvormen aan de hand van 4 patiënten.

Patiënt A, een 53-jarige vrouw, bezocht onze polikliniek in verband met een zwelling die uitging van de binnenzijde van de rechter neusvleugel. Patiënte was bekend met sarcoïdose in de longen waarvoor zij hydroxychloroquine gebruikte; ook had zij een belaste familieanamnese voor sarcoïdose. Naast sarcoïdose werd differentiaaldiagnostisch gedacht aan granulomatose met polyangiitis (GPA), een infectie en nieuwvorming. De afwijking was ongeveer 5 maanden eerder ontstaan en langzaam in omvang toegenomen tot een diameter van circa 6 mm.

Bij palpatie was sprake van een goed afgrensbare afwijking met een weke consistentie. Bij nadere inspectie van de rand van de introïtus van het rechter vestibulum nasi zagen wij ook twee kleine noduli van ongeveer 1 mm in…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Amsterdam: J.N. van der Wel, MSc, kno-arts in opleiding. UMC Utrecht, afd. Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Utrecht: dr. D.J. Menger, kno-arts.

Contact J.N. van der Wel (jvanderwel@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jeanine N. van der Wel ICMJE-formulier
Dirk-Jan Menger ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties