Ruimte voor verbetering

Samenwerking tussen huisarts en jeugdarts

Onderzoek
Nynke R. Koning
Linda M.M. van der Schriek
Merel J. van der Kooij
Frederike L. Büchner
Jeroen A. de Wilde
Mattijs E. Numans
Mathilde R. Crone
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2576
Abstract

Samenvatting

Doel

Inventariseren hoe huisartsen en jeugdartsen hun samenwerking ervaren en analyseren welke factoren hierbij een rol spelen.

Opzet

Kwalitatief onderzoek.

Methode

14 huisartsen en 11 jeugdartsen uit de regio’s Den Haag en Leiden werden semigestructureerd geïnterviewd. Gegevens werden geanalyseerd met thematische analyse volgens de ‘Framework methode’ om belangrijke thema’s binnen de samenwerking te identificeren.

Resultaten

De contactfrequentie tussen huisarts en jeugdarts varieerde van halfjaarlijks tot wekelijks. Bij de meeste participanten werd niet voldoende voldaan aan belangrijke voorwaarden voor goede samenwerking. Huisartsen hadden niet altijd kennis van de competenties en taken van jeugdartsen en hadden weinig vertrouwen in jeugdartsen. Zij meldden ook minder vaak dan jeugdartsen dat er gezamenlijke afspraken of richtlijnen waren. Door beide partijen werd weinig ondersteuning vanuit de gemeente of eigen organisatie ervaren voor samenwerking. Voor beiden gold dat informatie-uitwisseling vooral plaatsvond bij medische noodzaak of wanneer de ander erom vroeg. De bereikbaarheid van de ander werd wisselend ervaren. Betere informatie-uitwisseling werd als belangrijkste verbeterpunt voor de samenwerking genoemd.

Conclusie

De huidige samenwerking tussen huisartsen en jeugdartsen is suboptimaal. Aanknopingspunten voor verbetering zijn kennis van elkaars competenties en taken, vertrouwen, informatie-uitwisseling en ondersteuning vanuit de eigen organisatie en de gemeente. Deze inzichten kunnen helpen om de interprofessionele samenwerking in de zorg voor kinderen, ook met de komst van de jeugdteams, vorm te geven en te verbeteren.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Leiden: drs. N.R. Koning, aios huisartsgeneeskunde; L.M.M van der Schriek en M.J. van der Kooij, coassistenten; dr. F.L. Büchner, epidemioloog; dr. J.A. de Wilde, arts Maatschappij en Gezondheid en jeugdarts KNMG; prof.dr. M.E. Numans, huisarts; dr. M.R. Crone, gezondheidswetenschapper.

Contact N.R. Koning (n.r.koning@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Nynke R. Koning ICMJE-formulier
Linda M.M. van der Schriek ICMJE-formulier
Merel J. van der Kooij ICMJE-formulier
Frederike L. Büchner ICMJE-formulier
Jeroen A. de Wilde ICMJE-formulier
Mattijs E. Numans ICMJE-formulier
Mathilde R. Crone ICMJE-formulier
Nynke Koning
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties