Zorgstandaard in huidige vorm onuitvoerbaar in Amsterdam-West

Lessen geleerd van de implementatie van Zorgstandaard Obesitas voor kinderen

Onderzoek
Annemarie A.H. Schalkwijk
Giel Nijpels
Sandra D.M. Bot
Mai J.M. Chin A Paw
Carry M. Renders
Petra J.M. Elders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D525
Abstract

Samenvatting

Doel

Het implementeren van de Zorgstandaard Obesitas voor kinderen en het beschrijven van de uitvoerbaarheid van deze zorgstandaard in een regio met een hoge prevalentie van overgewicht en obesitas bij kinderen.

Opzet

Beschrijvend, implementatieonderzoek.

Methode

De implementatie van de zorgstandaard vond plaats in Amsterdam-West. Aan dit onderzoek deden 17 huisartsen van het Academisch Netwerk Huisartsen (ANH) van het VU medisch centrum mee, evenals 19 jeugdgezondheidszorg(jgz)-professionals en 3 kinderartsen. Er werden verschillende maatregelen genomen om de implementatie te bevorderen. De uitvoerbaarheid werd kwantitatief en kwalitatief geëvalueerd.

Resultaten

De deelnemende zorgverleners vonden de training in de toepassing van de zorgstandaard en de casuïstiekbesprekingen nuttig. De huisartsen vonden hun rol als centrale zorgverlener onhaalbaar. Alle zorgverleners gaven de voorkeur aan de jgz-professional als centrale zorgverlener. Er waren 327 obese kinderen, die meerdere keren werden uitgenodigd om op het spreekuur van de huisarts te komen. Slechts 65 van hen deden mee aan het onderzoek en slechts 28 kinderen werden een jaar lang gemonitord. Samenwerkingsafspraken tussen betrokken zorgverleners werden zelden nagekomen.

Conclusie

De Zorgstandaard Obesitas voor kinderen lijkt in de huidige vorm onuitvoerbaar in Amsterdam-West, ondanks de vele implementatie-bevorderende maatregelen die werden toegepast. Het is maar de vraag of de Zorgstandaard Obesitas voor kinderen in de huidige vorm kan bijdragen aan de aanpak van het maatschappelijk probleem overgewicht en obesitas bij kinderen.

Auteursinformatie

VU medisch centrum, EMGO+ Instituut, Amsterdam.

Afd. Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde: drs. A.A.H. Schalkwijk, aiotho; prof.dr. G. Nijpels, huisarts; dr. S.D.M. Bot, bewegingswetenschapper en epidemioloog; dr. P.J.M. Elders, huisarts.

Afd. Sociale Geneeskunde: prof.dr. M.J.M. Chin A Paw, bewegingswetenschapper en epidemioloog.

Afd. Gezondheidswetenschappen: dr. C.M. Renders, gezondheidswetenschapper en epidemioloog.

Contact drs. A.A.H. Schalkwijk (a.schalkwijk@vumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Annemarie A.H. Schalkwijk ICMJE-formulier
Giel Nijpels ICMJE-formulier
Sandra D.M. Bot ICMJE-formulier
Mai J.M. Chin A Paw ICMJE-formulier
Carry M. Renders ICMJE-formulier
Petra J.M. Elders ICMJE-formulier
Te zware kinderen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties