Samenvatting van de standaard 'Pelvic inflammatory disease' van het Nederlands Huisartsen Genootschap

Klinische praktijk
J.S. Burgers
S. Thomas
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:77-3

Zie ook de artikelen op bl. 63 en 64.

De standaard ‘Pelvic inflammatory disease’ (PID) van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft richtlijnen voor het beleid in de huisartspraktijk bij patiënten bij wie een PID wordt vermoed.1 Een PID, ook wel ‘salpingitis’ of ‘adnexitis’ genoemd, is een ontsteking in het kleine bekken ten gevolge van verspreiding van micro-organismen vanuit de vagina en de cervix naar het endometrium, de tubae en de aangrenzende structuren. De incidentie in de huisartspraktijk bedraagt ongeveer 2 per 1000 vrouwelijke patiënten per jaar. Ongeveer 50 wordt veroorzaakt door Chlamydia trachomatis en ongeveer 10 door Neisseria gonorrhoeae. Daarom levert deze standaard tevens een bijdrage aan de benadering van de problematiek rondom seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA). Aangezien een gouden standaard ontbreekt, wordt de diagnose gesteld op basis van klinische criteria.

Indien de gegevens uit anamnese en lichamelijk onderzoek, aangevuld met een bepaling van de bloedbezinking, worden…

Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. Standaardenontwikkeling, Postbus 3231, 3502 GE Utrecht.

J.S.Burgers en dr.S.Thomas, huisartsen.

Contact dr.S.Thomas

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties