De standaard 'Pelvic inflammatory disease' van het Nederlands Huisartsen Genootschap; reactie vanuit de huisartsgeneeskunde

Opinie
F.J. Meijman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:63-4

Zie ook de artikelen op bl. 64 en 77.

De voortvarendheid in het handelen van de huisarts die wordt voorgestaan in de standaard ‘Pelvic inflammatory disease’ (PID) van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) contrasteert met de terughoudendheid die uit de meeste van de ruim 50 andere NHG-standaarden blijkt. Alleen al met de noodzakelijk geachte diagnostische handelingen zit men snel aan de gemiddelde consultduur. Het subjectieve karakter van 4 van de 5 klinische criteria voor de diagnose ‘PID’ blijkt voorts een slagvaardige aanpak van de therapie (die vooral rust en antibioticatoediening omvat) niet in de weg te staan. Waarom deze ‘onorthodoxe’ – in de ogen van veel huisartsen en patiënten welhaast specialistische – aanpak?

Het standpunt is in ieder geval niet lichtvaardig bepaald. De standaard en de verantwoording in de 25 voetnoten getuigen van een zorgvuldige documentatie en beoordeling.1 Bij de weging van de geldigheid van de beschikbare gegevens…

Auteursinformatie

Dr.F.J.Meijman, huisarts, Jan van Eijckstraat 19 hs, 1077 LG Amsterdam.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties