De standaard 'Pelvic inflammatory disease' van het Nederlands Huisartsen Genootschap; reactie vanuit de gynaecologie

Opinie
G.G.M. Essed
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:64

Zie ook de artikelen op bl. 63 en 77.

De standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) spelen reeds jaren een belangrijke rol in het kwaliteitsbeleid van het huisartsgeneeskundig handelen.

De NHG-standaard ‘Pelvic inflammatory disease’ (PID) behandelt het beleid bij (vermoeden van) ontstekingsprocessen in het kleine bekken waarbij in ieder geval de eileiders betrokken lijken. Meestal gaat het om een opstijgende infectie vanuit de lagere delen van de tractus genitalis, en de standaard besteedt terecht aandacht aan de detectie van specifieke micro-organismen (Chlamydia trachomatis en Neisseria gonorrhoeae) uit de cervix ter completering, an de diagnostiek. Onderkennen dat PID een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) kan zijn is wezenlijk, aangezien een SOA niet alleen de patiënte in kwestie betreft, maar ook haar seksuele contacten.

De PID-standaard is een degelijk en inzichtelijk beleidsadvies waarbij slechts een enkele aanvullende kanttekening valt te maken.

Anamnese

Aan de anamnese ontbreekt de vraag naar…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.

Prof.dr.G.G.M.Essed, gynaecoloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties