Samenvatting van de standaard 'Kinderen met koorts' (tweede herziening) van het Nederlands Huisartsen Genootschap

Klinische praktijk
N. Oteman
M.Y. Berger
L.J. Boomsma
Tj. Wiersma
A.N. Goudswaard
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2781-6
Abstract

Samenvatting

- In de tweede herziening van de standaard ‘Kinderen met koorts’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap wordt bij kinderen jonger dan 3 maanden, bij wie de klassieke verschijnselen van infectieziekten vaak minder uitgesproken zijn, rectale meting van de lichaamstemperatuur aanbevolen boven meting met een oorthermometer, vanwege de grotere betrouwbaarheid.

- In de richtlijn wordt onderscheid gemaakt tussen alarmsignalen die door de ouders kunnen worden vastgesteld en alarmsymptomen die de arts kan vaststellen bij lichamelijk onderzoek.

- Bij kinderen jonger dan 2 jaar met koorts zonder focus wordt voortaan direct onderzoek van de urine aanbevolen.

- Het maken van een thoraxfoto bij een kind met koorts is alleen noodzakelijk als men twijfelt over de aanwezigheid van een pneumonie.

- Bij kinderen met koorts zonder focus is het niet goed mogelijk degenen met een ernstig ziektebeloop in een vroeg stadium te identificeren; daarom is herbeoordeling nodig na 24-48h.

- Kinderen met koorts jonger dan 3 maanden moeten doorgaans worden verwezen naar de kinderarts.

- Een typische koortsconvulsie is onschuldig; wel moet een eventuele meningitis als oorzaak worden uitgesloten.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2781-6

Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, Postbus 3231, 3502 GE Utrecht.

Mw.drs.N.Oteman, mw.dr.M.Y.Berger (tevens: Erasmus MC-Centrum, Rotterdam), hr.drs.L.J.Boomsma en hr.dr.A.N.Goudswaard, huisartsen; hr.dr.Tj.Wiersma, huisarts en filosoof.

Contact hr.dr.Tj.Wiersma (t.wiersma@nhg.org)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties