Samenvatting van de standaard 'Jicht' van het Nederlands Huisartsen Genootschap

Klinische praktijk
A.C.M. Romeijnders
K.J. Gorter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:309-13
Abstract

Samenvatting

- De typische vorm van acute jicht is klinisch vast te stellen. Van gecompliceerde jicht is sprake bij meer dan 3 acute jichtaanvallen per jaar, tophi in de huid of uraatstenen in de urinewegen. Bij recidiverende waarschijnlijke acute jicht is een diagnostische gewrichtspunctie tijdens een aanval aangewezen.

- De behandeling van eerste keuze bij acute jicht bestaat uit NSAID's, van tweede keuze uit colchicine en van derde keuze uit corticosteroïden. Overmatig alcoholgebruik dient te worden beperkt.

- De behandeling van chronische jicht is afhankelijk van de urinezuuruitscheiding in 24-uursurine. Bij een te lage uitscheiding is benzbromaron eerste keuze en bij een te hoge productie allopurinol. Extra vochtinname wordt aangeraden; onderhoudsbehandeling met colchicine wordt afgeraden.

- Consultatie van of verwijzing naar een reumatoloog is geindiceerd bij twijfel over de diagnose ‘acute jicht’ of ‘gecompliceerde jicht’, (vermoeden van) bacteriële artritis en onvoldoende effect van de behandeling.

Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, Postbus 3231, 3502 GE Utrecht.

A.C.M.Romeijnders, huisarts.

Contact Dr.K.J.Gorter, huisarts, Apeldoorn

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties