Samenvatting van de NHG-standaard ‘Anticonceptie’

Klinische praktijk
Miranda J. Kurver
Carla L. van der Wijden
Jako Burgers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5083
Abstract

Samenvatting

  • De keuze voor een anticonceptiemethode is een individuele keuze, onder andere gebaseerd op goede voorlichting door de huisarts.

  • Er zijn diverse betrouwbare vormen van anticonceptie, zoals de pil, de koperspiraal of hormoonhoudend spiraal, de vaginale ring, hormoonpleister, prikpil, implantatiestaafje, en sterilisatie van de man (vasectomie) of de vrouw.

  • Bij de keuze voor gebruik van een combinatiepreparaat gaat de voorkeur uit naar een pil met levonorgestrel en ethinylestradiol 30 μg.

  • Combinatiepreparaten worden ontraden aan rokende vrouwen van ≥ 35 jaar die niet willen stoppen met roken.

  • Alleen leverenzyminducerende medicamenten hebben een bewezen relevante interactie met hormonale anticonceptie; voor antibiotica is dit niet aangetoond.

  • Na een ongecompliceerde plaatsing van een spiraal is een transvaginale echo niet nodig.

Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, afdeling Richtlijnontwikkeling & Wetenschap, Utrecht.

Drs. M.J. Kurver, huisarts en wetenschappelijk medewerker; dr. J. Burgers, huisarts.

Medisch Centrum Jan van Goyen, Amsterdam.

Drs. C.L. van der Wijden, gynaecoloog, MPH.

* Namens de NHG-werkgroep Anticonceptie, waarvan de overige leden aan het eind van dit artikel staan vermeld.

Contact M.J. Kurver (m.kurver@nhg.org)

Verantwoording

De NHG-werkgroep Anticonceptie bestond naast de auteurs uit de volgende leden: A.K. Brand, A.C.A. Bruinsma, C.O.M. van Groeningen, dr. S. Kalmijn, G.J. Kardolus, M.J.M. Peerden, R.C.J. Smeenk en S.M. de Swart.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 21 mei 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Miranda J. Kurver ICMJE-formulier
Carla L. van der Wijden ICMJE-formulier
Jako Burgers ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties