Artikel voor onderwijs en opleiding

Anticonceptie

D5829
Pieter C. Barnhoorn
Miranda J. Kurver
Carla L. van der Wijden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5829
Abstract

In de rubriek ‘Leerartikel’ beantwoorden experts veelvoorkomende vragen over een bepaald onderwerp. Test je kennis met de online toets.

Leermateriaal bij dit artikel

Bij dit artikel hoort extra leermateriaal waardoor u meer inzicht krijgt in het onderwerp. Deze informatie kunt u ook gebruiken bij het geven van bijvoorbeeld colleges.

Maak de toets
Overzicht van te behalen accreditatiepunten
Specialisme Punt(en)
Accreditatie (artsen) buiten eigen vakgebied 1
Gynaecoloog 0
Huisarts 1
Openbaar apotheker 1
Ziekenhuisapotheker 1

Samenvatting

Goede anticonceptie is sociaal-maatschappelijk van groot belang. Het succes van het anticonceptiebeleid in Nederland wordt geïllustreerd door het stabiel lage jaarlijkse aantal zwangerschapsafbrekingen. In dit artikel worden relevante vragen over anticonceptie beantwoord aan de hand van de nieuwste NHG-standaard.

Bij de keuze voor een anticonceptiemethode staat de patiënt centraal. Er zijn verschillende anticonceptiemethoden, elk met een eigen werking en waarde. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen hormonale anticonceptie en andere vormen van anticonceptie, omdat vrouwen zich steeds vaker bewust zijn van de vermeende voor- en nadelen van hormonen.

Factoren die de keuze voor een anticonceptiemethode bepalen zijn de betrouwbaarheid en het gebruiksgemak van de methode, de invloed op de menstruatie en de levensfase en vooral de voorkeur van de vrouw. Voor een aantal anticonceptiemethoden zijn er absolute of relatieve contra-indicaties, waarvan we een overzicht geven.

Auteursinformatie

LUMC, afd. Public Health en Eerstelijns Geneeskunde, Leiden: drs. P.C. Barnhoorn, huisarts-seksuoloog. Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, Utrecht: drs. M.J. Kurver, huisarts. Gynaecologie Amsterdam: dr. C. L. van der Wijden, gynaecoloog.

Contact P.C. Barnhoorn (p.c.barnhoorn@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Alle auteurs hebben een gelijke bijdrage geleverd aan het artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Pieter C. Barnhoorn ICMJE-formulier
Miranda J. Kurver ICMJE-formulier
Carla L. van der Wijden ICMJE-formulier
Miranda Kurver
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
NTvG Leerartikelen
Huisartsgeneeskunde

Gerelateerde artikelen

Reacties