Miranda Kurver

Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:B1939

Miranda Kurver is huisarts en senior wetenschappelijk medewerker bij afdeling Richtlijnontwikkeling & Wetenschap van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Ze is mede-auteur van het leerartikel over anticonceptie (D5829).

Wat wilde u vroeger worden?

‘Toen ik 5 was, kwam ik met een gebroken been in het ziekenhuis te liggen. Dat heeft veel indruk gemaakt. Vanaf toen wilde ik in de zorg werken.’

Welke levende arts bewondert u het meest en waarom?

‘Ik bewonder vooral zorgverleners die goed kunnen luisteren, maar ook op het juiste moment kunnen doorpakken. Dat kan voor iedereen gelden die naast het bed van een patiënt staat.’

Wat was de beste stap in uw carrière?

‘Mijn sollicitatie bij het Nederlands Huisartsen Genootschap. Dat is tot op heden altijd een verrijking geweest voor het werken in de praktijk – en vice versa.’

Wat bracht u ertoe een artikel bij het NTvG in te dienen?

‘In 2020 is de herziene NHG-standaard Anticonceptie verschenen. De Standaard is ook onderschreven door de beroepsverenigingen van de gynaecologen en verloskundigen. Het gebruik van anticonceptie raakt vele specialismen en om dit onderwerp meer…

Anticonceptie

Gerelateerde artikelen

Reacties