Samenhangend behandelen in de GGZ

Media
Christina van der Feltz-Cornelis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A1134

Dit boek wil behandelaars en managers binnen de geestelijke gezondheidszorg aanknopingspunten bieden voor het sturen van afdelingen van grote GGZ organisaties. Het begint met een korte, heldere uiteenzetting over de ontstaanswijze van de organisatiestructuur van GGZ instellingen in Nederland. De daaropvolgende hoofdstukken zijn echter gebaseerd op eerdere publicaties in tijdschriften, hetgeen de samenhang van het boek geen goed doet. Het boek beschrijft veel casuïstiek die zeer herkenbaar is. Veel aandacht gaat naar parallelle processen, waarbij persoonlijkheidsfactoren of de wijze van relateren van de leidinggevende hun weerslag hebben op behandelteams en het behandelklimaat op een afdeling. Dit wordt vanuit het referentiekader van psychoanalytisch georiënteerde groepsdynamica en persoonlijkheidstheorie benaderd. Hoewel dit een interessant gedachtegoed is, gaat de aandacht voor psychopathologie bij de leiding dan wel voor pathologische groepsdynamica niet gepaard met uitleg over wat dan wel een goede manier van leidinggeven is. Hier en daar heeft de auteur aanbevelingen geformuleerd die nogal uit het niets komen vallen, en eerder de associatie oproepen met het formuleren van verlanglijstjes dan de verwachte uitwerking van werkwijzen bij het opzetten cq. sturen van afdelingen. Het belang van passende competenties bij leidinggevenden en professionals komt onvoldoende uit de verf. Wie wil lezen over de wijze waarop onprofessioneel gedrag van leiding of professionals tot slechte patiëntenzorg kan leiden, zal hier zijn hart kunnen ophalen. De manager die wil weten hoe een behandelafdeling opgezet zou moeten worden, zal elders moeten zoeken.

Gerelateerde artikelen

Reacties