Samen slapen en de veiligheid van de zuigeling

Klinische praktijk
G.A. de Jonge
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1953-6

Zie ook het artikel op bl. 1945.

De vraag of ouders er verstandig aan doen hun zuigeling bij zich in bed te laten slapen is opnieuw actueel. Ten eerste wordt er door voorstanders van dit samen slapen de laatste jaren op gewezen dat het voor de ontwikkeling van een goede ouder-kindrelatie van grote waarde kan zijn dat een jong kind dicht bij zijn ouders verblijft en veel contact met hen heeft, zodat zij elkaar over en weer kunnen horen, zien, ruiken en voelen.1-3 Voor een harmonische ontwikkeling van het jonge kind, maar ook voor de natuurlijke ontplooiing van het ouderschap zien zij het samen in één bed slapen dan ook als een kostelijk hulpmiddel. Ten tweede wordt het samen slapen nuttig geacht voor het goed op gang komen van de borstvoeding: het kind dat bij zijn moeder mag slapen zal vaker kunnen zuigen en drinken, waardoor de lactatie wordt…

Auteursinformatie

Prof.dr.G.A.de Jonge, emeritus hoogleraar kindergeneeskunde, Prins Bernhardlaan 50, 2341 KL Oegstgeest.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties