Verlaagt behandeling het cardiovasculaire sterfterisico?

Sacubitril/valsartan na een hartinfarct

2 hartjes op een weegschaal
Jelle J. Halma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6605

Waarom dit onderzoek?

Sacubitril/valsartan is een combinatiepreparaat met een neprilysineremmer en een angiotensinereceptorblokker. Bij patiënten met symptomatisch hartfalen is aangetoond dat behandeling met sacubitril/valsartan het risico op een opname en sterfte door een cardiovasculaire oorzaak effectiever verlaagd dan behandeling met een ACE-remmer. De beide behandelingen zijn niet eerder vergeleken bij…

Auteursinformatie

Contact Jelle J. Halma (j.halma@ntvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Sacubitril/valsartan verdient geen voorkeur boven ACE-remmer na een hartinfarct
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie

Ook interessant

Reacties