’s Ochtends of ’s avonds?

Wat is het beste moment om antihypertensiva in te nemen?
Commentaar
04-02-2020
Rik H.G. Olde Engberink en Bert-Jan H. van den Born

De recente resultaten van de Hygia Chronotherapy Trial lijken bijna te mooi om waar te zijn.1,2 Door één antihypertensivum ’s avonds in te nemen in plaats van in de ochtend kan het risico op hart- en vaatziekten met maar liefst 45% worden verlaagd. Moeten we deze relatief simpele interventie direct implementeren of is enige terughoudendheid geboden?

Veel gerandomiseerde onderzoeken hebben laten zien dat het verlagen van de bloeddruk het risico op hart- en vaatziekten verlaagt.3 De mate waarmee dit risico wordt verlaagd, hangt sterk af van de grootte van de bloeddrukdaling. De afgelopen jaren is de effectiviteit van ochtend- versus avonddosering van antihypertensiva in meer dan 30 studies onderzocht. Een groot deel van deze studies werd uitgevoerd door de onderzoeksgroep van Hermida en collega’s.

Een meta-analyse van 21 onderzoeken waaraan in totaal 1993 patiënten deelnamen, beschrijft dat de 24-uursbloeddruk systolisch/diastolisch gemiddeld 1,7/1,4 mmHg lager is wanneer de bloeddrukmedicatie in de avond wordt ingenomen in plaats van in de ochtend.4 Een belangrijke beperking is echter dat slechts 6 van de geïncludeerde studies dubbelblind waren opgezet met een placebo op het alternatieve doseringstijdstip. Als we deze studies afzonderlijk beschouwen, is er geen significant verschil in bloeddrukverlaging tussen de ochtend- en avonddosering.

In de studie van Hermida et al., waarvan de resultaten elders ...

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing