Wat is het beste moment om antihypertensiva in te nemen?

’s Ochtends of ’s avonds?

Opinie
Rik H.G. Olde Engberink
Bert-Jan H. van den Born
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4637
Abstract

De recente resultaten van de Hygia Chronotherapy Trial lijken bijna te mooi om waar te zijn.1,2 Door één antihypertensivum ’s avonds in te nemen in plaats van in de ochtend kan het risico op hart- en vaatziekten met maar liefst 45% worden verlaagd. Moeten we deze relatief simpele interventie direct implementeren of is enige terughoudendheid geboden?

Veel gerandomiseerde onderzoeken hebben laten zien dat het verlagen van de bloeddruk het risico op hart- en vaatziekten verlaagt.3 De mate waarmee dit risico wordt verlaagd, hangt sterk af van de grootte van de bloeddrukdaling. De afgelopen jaren is de effectiviteit van ochtend- versus avonddosering van antihypertensiva in meer dan 30 studies onderzocht. Een groot deel van deze studies werd uitgevoerd door de onderzoeksgroep van Hermida en collega’s.

Een meta-analyse van 21 onderzoeken waaraan in totaal 1993 patiënten deelnamen, beschrijft dat de 24-uursbloeddruk systolisch/diastolisch gemiddeld 1,7/1,4 mmHg lager is wanneer de bloeddrukmedicatie in de avond wordt ingenomen in plaats van in de ochtend.4 Een belangrijke beperking is echter dat slechts 6 van de geïncludeerde studies dubbelblind waren opgezet met een placebo op het alternatieve doseringstijdstip. Als we deze studies afzonderlijk beschouwen, is er geen significant verschil in bloeddrukverlaging tussen de ochtend- en avonddosering.

In de studie van Hermida…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Inwendige Geneeskunde, Amsterdam: dr. B.J.H. van den Born, internist-vasculair geneeskundige (tevens: afd. Sociale Geneeskunde); dr. R.H.G. Olde Engberink, aios interne geneeskunde.

Contact B.J.H. van den Born (b.j.vandenborn@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Rik H.G. Olde Engberink ICMJE-formulier
Bert-Jan H. van den Born ICMJE-formulier
Kun je antihypertensiva het beste innemen rond bedtijd?
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties