Ruim 200 richtlijnen voor rapportage van onderzoek

Opinie
Patrick M. Bossuyt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8797
Abstract

Zo’n twintig jaar geleden liet een groep onderzoekers zien dat vergelijkend onderzoek met randomisatie maar zonder duidelijke afscherming van de uitkomst van die randomisatie, vaker leidt tot vertekende schattingen van het effect van een interventie.1 De onderzoekers hadden de resultaten van studies waarin sprake was van afscherming van de randomisatie – ‘concealment of allocation’ – vergeleken met de resultaten van studies waarin dit niet zo was. Zonder adequate afscherming van de uitkomst van randomisatie waren de resultaten veel vaker rooskleurig – soms zelfs té rooskleurig – dan mét afscherming. De conclusie was duidelijk: voor een kritische beoordeling van gerandomiseerd onderzoek is het nodig om goed naar de afscherming van de randomisatie uitkomst te kijken.

Richtlijnen voor de rapportages

Naar de afscherming van de randomisatie-uitkomst kijken: dat klinkt als een eenvoudig opdracht, maar de praktijk is anders. In rapportages van trials ontbreekt deze informatie maar al te vaak. Een groep…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Klinische epidemiologie, biostatistiek en bio-informatica, Universiteit van Amsterdam.

Contact Prof.dr. P.M. Bossuyt, klinisch epidemioloog (p.m.bossuyt@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Patrick M. Bossuyt ICMJE-formulier
Suboptimale rapportage van diagnostisch onderzoek 10 jaar na introductie van STARD
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties