Rouw en rouwverwerking

Klinische praktijk
E.A.G.C. Keirse
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:2375-9

Zie ook de artikelen op bl. 2391 en 2395.

Het is een bijna universeel verschijnsel in de geschiedenis van de mensheid dat, na het verlies van een geliefd persoon, intense ermotionele pijnreacties voorkomen, die zowel wat de aard als wat de intensiteit betreft kenmerken hebben die erg gelijken op die van de klinische depressie. Deze kenmerken zijn: huilen en verdriet, angst en opwinding, slapeloosheid, gebrek aan interesse in de omgeving en vaak ook gastro-intestinale klachten, zoals gebrek aan eetlust. Rouwende personen hebben dikwijls ook moeite met het gewone sociaal functioneren.1

Is rouw een ziekte?

Het is een omstreden probleem of deze constellatie van depressie-achtige symptomen als een ziekte moet worden beschouwd of niet. Dit probleem werd scherp gesteld door Engel in ‘Is grief a disease?’2 Zijn thesis is dat het verlies van een geliefd persoon psychologisch even traumatisch is als een ernstige verwonding of verbranding fysiologisch traumatisch…

Auteursinformatie

Universitaire Ziekenhuizen K.U. Leuven, locatie U.Z. Gasthuisberg, Herestraat 49, 3000 Leuven, België.

Dr.E.A.G.C.Keirse, klinisch psycholoog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties