Complexe rouw: doodsoorzaak heeft invloed

Klinische praktijk
Jos de Keijser
Marianne Snijdewind
Gerty Casteelen
Geert Smid
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4932
Abstract

Samenvatting

Hedendaagse rouwtheorieën gaan ervan uit dat nabestaanden een aantal rouwtaken hebben te verrichten na het verlies van een geliefde. Als deze taken niet goed uitgevoerd kunnen worden en de emotionele pijn na verloop van tijd niet in intensiteit afneemt, spreken we van complexe rouw. Niet-natuurlijke doodsoorzaken als suïcide, geweld, een ongeluk of ramp zijn geassocieerd met een groter risico op complexe rouw. Wat in dit verband het effect van euthanasie is op de nabestaanden, is nog onbekend. Sociale steun kan helpen in het rouwproces. In veel gevallen is psychologische behandeling effectief bij mensen met complexe rouwklachten. Aandacht voor complexe rouw bij nabestaanden, met name na suïcide en andere niet-natuurlijke doodsoorzaken, is van groot belang met het oog op tijdige verwijzing en behandeling.

Auteursinformatie

Contact Rijksuniversiteit Groningen, afd. Opleidingsinstituut PPO, Groningen: prof.dr. A. de Keijser, klinisch psycholoog. ARQ Centrum’45, Diemen: dr. M. Snijdewind, humanisticus (a.de.keijser@rug.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jos de Keijser ICMJE-formulier
Marianne Snijdewind ICMJE-formulier
Gerty Casteelen Niet beschikbaar
Geert Smid ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties