Effecten van en voorwaarden voor een actieve leefstijl

Rolstoelgebruikers met een dwarslaesie in beweging

Klinische praktijk
Sonja de Groot
Linda J.M. Valent
Casper F. van Koppenhagen
Rogier Broeksteeg
Marcel W.M. Post
Lucas H.V. van der Woude
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6220
Abstract

Samenvatting

  • Rolstoelgebruikers met een dwarslaesie hebben over het algemeen een relatief inactieve leefstijl.

  • Een aantal onderzoeken heeft aangetoond dat een inactieve leefstijl geassocieerd is met een lage fitheid, slechtere gezondheid, verminderde maatschappelijke participatie en een lagere kwaliteit van leven van rolstoelgebruikers.

  • Er zijn verschillende mogelijkheden voor rolstoelgebruikers om actief te blijven in het dagelijks leven, bijvoorbeeld door vaker de rolstoel of handbike te gebruiken in plaats van de auto, of door deelname aan (rolstoel)sporten.

  • Om een actievere leefstijl van rolstoelgebruikers mogelijk te maken, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan: zo moet de rolstoel optimaal afgesteld zijn en de leefomgeving, ook de sportfaciliteiten, goed toegankelijk zijn.

  • Een actieve leefstijl vergt daarnaast veelal een attitude- en gedragsverandering. Huisartsen, andere eerstelijnsprofessionals en revalidatieprofessionals kunnen helpen dit te bereiken.

Auteursinformatie

Amsterdam Rehabilitation Research Center | Reade, Amsterdam.

Dr. S. de Groot, bewegingswetenschapper (tevens: Centrum voor Bewegingswetenschappen, UMC Groningen, Rijksuniversiteit Groningen).

Revalidatiecentrum Heliomare, Wijk aan Zee.

Dr. L.J.M. Valent, ergotherapeute en bewegingswetenschapper.

De Hoogstraat Revalidatie, Utrecht.

Dr. C.F. van Koppenhagen, revalidatiearts.

Rijndam Revalidatiecentrum, Rotterdam.

R. Broeksteeg, fysiotherapeut.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde, Utrecht.

Dr. M.W.M. Post, psycholoog (tevens De Hoogstraat Revalidatie, Utrecht).

Centrum voor Bewegingswetenschappen en Centrum voor Revalidatie, UMC Groningen,, Rijksuniversiteit Groningen.

Prof.dr. L.H.V. van der Woude, bewegingswetenschapper.

Contact Dr. S. de Groot (s.d.groot@reade.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 8 juni 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Sonja de Groot ICMJE-formulier
Linda J.M. Valent ICMJE-formulier
Casper F. van Koppenhagen ICMJE-formulier
Rogier Broeksteeg ICMJE-formulier
Marcel W.M. Post ICMJE-formulier
Lucas H.V. van der Woude ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties