Wegkijken of naar hen omkijken?

Rokers in de spreekkamer

Perspectief
Eline Meijer
Esther A. Croes
Niels H. Chavannes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5712
Abstract

Samenvatting

Stoppen met roken levert veel gezondheidswinst op, zeker in tijden van covid-19. In vergelijking met de maatregelen om covid-19 in te dammen blijft tabaksontmoediging achter. We onderzochten in 2017 de stoppen-met-rokenzorg in Nederland, middels kwalitatieve interviews met 55 artsen en vragenlijsten onder 833 artsen en andere zorgverleners. Wie is nu waar verantwoordelijk voor? Er blijken 3 actoren te zijn: de rokende patiënt (eindverantwoordelijk voor stoppen), de zorgverlener (stopadvies, begeleiden of verwijzen) en de overheid (maatschappij creëren die ‘rookvrij’ stimuleert). Vaak vragen zorgverleners niet naar de rookstatus en volgt aan rokende patiënten geen stopadvies. Er is onduidelijkheid over de taakverdeling, want roken veroorzaakt tal van ziektes, behorend bij evenzoveel disciplines en specialisaties. Zorgverleners die roken zien als een ernstige verslaving zijn sterker geneigd om te zorgen dat de patiënt adequate hulp krijgt. Er zijn gelukkig ook gunstige ontwikkelingen, zowel binnen de zorg als in de maatschappij, én manieren waarop u als arts kunt bijdragen.

Auteursinformatie

LUMC, afd. Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Leiden: dr. E. Meijer, gezondheidspsycholoog; prof.dr. N.H. Chavannes, huisarts (beiden tevens: LUMC, National eHealth Living Lab). Trimbos-instituut, Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging, Utrecht: dr. E.A. Croes, arts-epidemioloog.

Contact E. Meijer (e.meijer@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Eline Meijer ICMJE-formulier
Esther A. Croes ICMJE-formulier
Niels H. Chavannes ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Gezonde Zorg
Roken
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties