‘Roken moet uit de leefstijlhoek’

Hand en Sigaretten vast in handboeien
Lorette Harbers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6159

Eind april organiseerde het NTvG een paneldiscussie die draaide om de vraag of we roken voortaan als verslaving moeten zien, in plaats van alleen als leefstijlprobleem. Is rookverslaving niet een van de spaarzame voorbeelden waar meer medicalisering juist op zijn plaats is? Moeten we niet erkennen dat de meeste rokers lijden aan een rookverslaving? Pleitbezorger Arnt Schellekens, hoogleraar verslaving en psychiatrie bij het Radboudumc: ‘Als het een aandoening is, dan vereist dat ook dat je er hulp voor biedt.’

Het duurt vaak lang voordat innovaties in de routinezorg zijn geïntegreerd. Andersom kan het ook lang duren voordat zorg waarbij patiënten geen of nauwelijks baat blijken te hebben, wordt losgelaten. In het kader van de Gezonde Zorg-campagne gaat het NTvG de komende tijd in gesprek met een panel van experts over potentiële verbetering van zorg door middel van de-implementatie, implementatie of substitutie van bestaande zorg. We doen dit steeds aan de hand van een praktijkcasus (D5920) en met in ons achterhoofd het raamwerk van Powers et al. (zie kader).

De huidige casus gaat over de implementatie van de visie dat roken een verslaving is.

Een fantastisch resultaat

Volgens de laatste meta-analyses verhoogt een gespecialiseerde behandeling de kans om te stoppen met roken van 5 naar 30%. Hoewel er dus een aanzienlijk percentage potentiële stoppers toch blijft roken en het de vraag is of dit cijfer ook voor…

Auteursinformatie

Drs. Lorette Harbers, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Amsterdam.

Contact L. Harbers (l.harbers@ntvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Lorette Harbers ICMJE-formulier
Beschouw tabaksverslaving niet als leefstijl, maar als verslaving
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Gezonde Zorg
Roken
Journalistiek
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties