Roken en cytostatica

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2128

Het cytostaticum irinotecan is een prodrug die onder invloed van carboxylesterase-enzymen wordt omgezet in een actieve metaboliet (aangeduid met de naam ‘SN-38’). SN-38 wordt vervolgens door glucuronideconjugatie weer onwerkzaam gemaakt. Van der Bol et al. hebben aanwijzingen gevonden dat het roken van sigaretten een zodanige invloed heeft op de farmacokinetiek…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties