Geen sint-janskruid tijdens chemotherapie

Onderzoek
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:44
Download PDF

Het extract van Hypericum perforatum (sint-janskruid) wordt voorgeschreven vanwege de antidepressieve werking die dit middel zou hebben. Bekend is echter dat sint-janskruid van invloed is op de inductie van cytochroom-P450-oxidasen, zoals CYP3A4. Om die reden hebben Mathijssen et al. de invloed van sint-janskruid onderzocht op het metabolisme van irinotecan. Van dit cytostaticum is namelijk bekend dat het eveneens een substraat vormt voor CYP3A4. In een open, gerandomiseerd en gekruist onderzoek behandelden zij 5 patiënten met een maligniteit door middel van irinotecan (350 mg/m2) tezamen met of zonder sint-janskruid (900 mg per os gedurende 18 dagen). Tijdens de behandeling met het sint-janskruid was in het bloed de concentratie van SN-38 (de actieve metaboliet van irinotecan) 38 lager dan wanneer uitsluitend irinotecan was toegediend. Dit betekent dat wanneer geen sint-janskruid wordt ingenomen de beenmergdepressie door irinotecan veel ernstiger is dan bij gelijktijdige inname van het extract. Bovendien houdt deze interactie in dat het innemen van sint-janskruid kan leiden tot een verminderde werkzaamheid van irinotecan, met mogelijk zeer nadelige gevolgen voor de resultaten van de cytostatische behandeling.

Mathijssen RHJ, Verweij J, Bruijn P de, Loos WJ, Sparreboom A. Effects of St. John's wort on irinotecan metabolism. J Natl Cancer Inst 2002;94:1247-9.

Gerelateerde artikelen

Reacties