Sint-janskruid als antidepressivum
Open

22-09-2000
P.F.J. Schulte

SAMENVATTING

- Terwijl in Duitsland sint-janskruid (Hypericum perforatum) het meest voorgeschreven antidepressivum is, is hierover in Nederland weinig bekend. Patiënten vragen er echter in toenemende mate naar of gebruiken het als zelfmedicatie.

- Er is veel onderzoek naar het antidepressieve effect van hypericumextract verricht, maar de methodologische kwaliteit was vaak matig. In de laatste jaren zijn er echter ook onderzoeken met een betere opzet gepubliceerd.

- Daaruit blijkt dat hypericumextracten in een dagdosis van 900 mg bij licht tot matig depressieve ambulante patiënten werkzaam zijn. De werkzaamheid van een onderhoudsbehandeling is nog niet voldoende onderzocht.

- Sint-janskruid bezit een bijwerkingenprofiel op placeboniveau.

- Er zijn onlangs echter wel interacties met andere geneesmiddelen beschreven, zoals spiegelverlaging/verminderde werking van proteaseremmers, cumarinepreparaten, theofylline, ciclosporine, orale anticonceptiva van de derde generatie, digoxine en fenprocoumon.

- Als een patiënt dit wenst, kan een behandeling met hypericumextract worden overwogen, bijvoorbeeld als deze op andere antidepressiva met hinderlijke bijwerkingen reageert.

- Ingeval met hypericumextract wordt begonnen en de werking bij de verwachting ...