Roken in aanwezigheid van zuigelingen; een enquête onder consultatiebureau-ouders

Onderzoek
R.A. Hirasing
S.A.D. Gena
J.G. Simon
H. Kossen-Boot
J.F. Meulmeester
C. van den Oudenrijn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1422-6
Abstract

Samenvatting

Doel

Nagaan hoe vaak zuigelingen tussen 0-14 maanden blootgesteld worden aan tabaksrook.

Opzet

Transversaal onderzoek.

Plaats

Regio Oostelijk West-Friesland.

Methode

In 1992 werden alle 690 oudersverzorgers van kinderen in de leeftijdsgroepen 8 dagen, 3, 5, 9 en 14 maanden die voor een periodiek onderzoek in aanmerking kwamen, door medewerkers van het consultatiebureau verzocht een vragenlijst in te vullen.

Resultaat

Door 75 van de benaderde oudersverzorgers werd de vragenlijst ingevuld. Van de moeders gaf 38 aan vóór de zwangerschap te hebben gerookt. In totaal rookte 25 van de moeders langer dan 12 weken tijdens de zwangerschap. In alle leeftijdscategorieën had nagenoeg 50 van de kinderen te maken met rokers in huis: 31 van de vaders, 27 van de moeders en 21 anderen. Het aantal vaders en moeders dat ≥ 16 sigaretten per dag in huis rookte, was in het weekend significant hoger dan op door-de-weekse dagen. In de slaapkamer van het kind werd niet gerookt; daarentegen gaf 42 van de respondenten aan dat in de woonkamer in aanwezigheid van het kind gerookt werd; 21 van de respondenten gaf aan dat tijdens het voeden werd gerookt en 11 dat tijdens autoritten in aanwezigheid van hun kind werd gerookt.

Conclusie

Zuigelingen worden in huis, tijdens het voeden en in de auto vaak aan tabaksrook blootgesteld.

Auteursinformatie

TNO Preventie en Gezondheid, Postbus 124, 2300 AC Leiden.

Dr.R.A.Hirasing, kinderarts; mw.S.A.D.Gena, student geneeskunde; J.G.Simon, student gezondheidspsychologie: C.van den Oudenrijn, statisticus.

Erasmus Universiteit, Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam.

Mw.dr.J.F.Meulmeester, M.Phil., jeugdarts.

Consultatiebureau Oostelijk West-Friesland.

Mw.H.Kossen-Boot, stafarts.

Contact dr.R.A.Hirasing

Ook interessant

Reacties