Risico's van sterilisatie met ethyleenoxide
Open

Commentaar
05-08-1987
J.A.A.M. van Asten, J. van der Kolk en P.G.N. Kramers
Aanvaard op 30-03-1987.
Gepubliceerd op 05-08-1987.
In print verschenen in week 31 1987.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1331-2