Dioxinen, milieu en gezondheid
Open

Commentaar
01-04-1990
R.M.C. Theelen, C.A. van der Heijden en B. Sangster

INLEIDING

Het Nederlandse milieu is in belangrijke mate verontreinigd.1 Grote hoeveelheden qua toxiciteit voor de mens en qua chemische structuur sterk verschillende verbindingen zijn hierbij betrokken. Dioxinen nemen tot op zekere hoogte een bijzondere plaats in omdat ze extreem giftig zijn en ontstaan als bijprodukt bij de synthese van typische ‘man made chemicals’, zoals bestrijdingsmiddelen uit de groep van de chloorfenolen en de chloorfenoxyazijnzuren. Dioxinen en furanen, die qua toxiciteit tot dezelfde categorie behoren, kunnen echter ook vrijkomen bij de verbranding van deze produkten. Daarnaast zijn er echter nog andere bronnen voor de dioxinen die in het milieu geraken. De laatste tijd is in dit verband de aandacht gericht op de vuilverbrandingsinstallaties, waarvan er in Nederland een groot aantal is. Vooral wanneer de omstandigheden bij de verbranding niet optimaal zijn, kunnen uit de grote verscheidenheid van afvalprodukten dioxinen worden gevormd. Organische koolstof is altijd in voldoende mate ...