Risicofactoren voor het optreden van een myocardinfarct en hartdood bij patiënten met nieuw ontdekte, niet van insuline afhankelijke diabetes mellitus

Nieuws
G. Nijpels
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1206

Niet van insuline afhankelijke diabetes mellitus (NIADM) gaat gepaard met een sterk verhoogde incidentie van cardiovasculaire ziekten. Aangetoond is dat de bekende risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij patiënten met NIADM dezelfde ongunstige invloeden hebben als bij niet-diabetespatiënten, maar bovenop het verhoogde risico dat diabetes zelf met zich meebrengt.

Hanefeld…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties