Risicofactoren voor het ontstaan van flebitis bij een perifeer infuus
Open

Onderzoek
25-02-1998
N.S. Klaver, J. Hermans en C. Ulrich

Doel.

Bepalen van de frequentie van en de risicofactoren voor het ontstaan van flebitis bij een perifeer infuus.

Opzet.

Prospectief, beschrijvend.

Plaats.

Westeinde Ziekenhuis, Den Haag.

Methoden.

Bij alle 348 patiënten bij wie in een periode van 6 weken een infuus werd aangebracht, werd onderzocht of flebitis ontstond en welke factoren daarmee samenhingen.

Resultaten.

Bij 136 patiënten (39) ontstond flebitis, gemiddeld na 2,9 dagen (uitersten: 1-14). Risicofactoren waren vrouwelijk geslacht, eerder doorgemaakte flebitis, plaatsing aan de ventrale zijde van de onderarm en toediening via het infuus van antibiotische therapie. Deze factoren speelden onafhankelijk van elkaar een rol. Er werd geen samenhang gevonden tussen de dikte van de infuusnaald en het optreden van flebitis. Perioperatieve medicatie gaf geen verhoogde incidentie van flebitis.

Conclusie.

Het ontstaan van flebitis is afhankelijk van verschillende factoren. Tijdig verwijderen van het infuus kan het ontstaan van flebitis voorkomen. De hand verdient de voorkeur als lokalisatie voor een infuus.