Mogelijkheden voor preventie en interventie

Risicofactoren voor de ziekte van Parkinson

Iemand die een glas water vasthoudt en zijn hand probeert stil te houden
Bram L. van der Gaag
Dagmar H. Hepp
Jorrit I. Hoff
J.J. (Bob) van Hilten
Sirwan K.L. Darweesh
Bas R. Bloem
Wilma D.J. van de Berg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D6655
Abstract

Rectificatie

Op dit artikel is de volgende verbetering gekomen:

In figuur 1 stonden niet de juiste verklaringen bij de grafieklijnen. De juiste figuur staat hieronder.

Figuur 1
Prevalentie van de ziekte van Parkinson in Nederland[4]
Figuur 1 | Prevalentie van de ziekte van Parkinson in Nederland[4]

De afgelopen decennia is de prevalentie van de ziekte van de Parkinson sterk toegenomen. Tegelijkertijd zijn er verschillende risicofactoren ontdekt, zoals pesticiden, en risicoverlagende factoren, zoals het mediterrane dieet. Door deze factoren te beïnvloeden kunnen beleidsmakers en zorgverleners het groeiende patiëntenaantal terugdringen.

Samenvatting

Aangezien ouderdom de primaire risicofactor is voor de ziekte van Parkinson, de Nederlandse bevolking sterk aan het vergrijzen is en genezing van de ziekte nog niet mogelijk is, is het aannemelijk dat het aantal mensen met de ziekte in de loop van tijd zal toenemen. Dit wordt bevestigd door recente epidemiologische gegevens, die laten zien dat de prevalentie van de ziekte in de periode 2010-2021 gestaag is toegenomen in Nederland. Genetische risicofactoren verklaren een beperkt deel van het optreden van de ziekte. Daarnaast gaan bepaalde omgevingsfactoren, zoals bestrijdingsmiddelen en trichloorethyleen, gepaard met een hoger risico op de ziekte. Leefstijlfactoren, zoals lichaamsbeweging, cafeïneconsumptie en het mediterrane dieet, verlagen juist het risico op de ziekte en vertragen mogelijk de ziekteprogressie. Beleidsmakers en zorgverleners dienen zich te richten op strengere regulatie van bestrijdingsmiddelen en het stimuleren van een gezonde levensstijl om de stijgende prevalentie te remmen.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, afd. Anatomie en Neurowetenschappen, Amsterdam: drs. B.L. van der Gaag, promovendus; dr. D.H. Hepp, neuroloog; dr. W.D.J. van de Berg, neurowetenschapper. St. Antonius Ziekenhuis, afd. Neurologie, Nieuwegein: dr. J.I. Hoff, neuroloog. LUMC, afd. Neurologie, Leiden: prof.dr. J.J. van Hilten, neuroloog. Radboudumc, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, afd. Neurologie, Nijmegen: dr. Sirwan Darweesh, epidemioloog en aios; dr. B.R. Bloem, neuroloog.

Contact B.L. van der Gaag (b.l.vandergaag@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Bram L. van der Gaag ICMJE-formulier
Dagmar H. Hepp ICMJE-formulier
Jorrit I. Hoff ICMJE-formulier
J.J. (Bob) van Hilten ICMJE-formulier
Sirwan K.L. Darweesh ICMJE-formulier
Bas R. Bloem ICMJE-formulier
Wilma D.J. van de Berg ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties