Een leidraad voor ziektepreventie

Populatie-attributieve fractie

Een groep blauwe en rode minimalistische symbolen van onder andere een fiets, een appel, een zon, een sigaret, een fabriek, en meer.
Amber Yaqub
M. Arfan Ikram
Frank J. Wolters
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6755
Abstract

Hoe stellen we vast of een risicofactor daadwerkelijk de oorzaak is van de ziekte van een patiënt? En hoe bepalen we welke risicofactoren moeten worden uitgebannen om de samenleving de grootste gezondheidswinst te bezorgen? In dit artikel beantwoorden wij deze vragen aan de hand van 2 epidemiologische begrippen.

Samenvatting

Om de volksgezondheid te bevorderen, is het dikwijls nodig keuzes te maken tussen verschillende preventieve beleidsstrategieën. De populatie-attributieve fractie levert hier een belangrijke bijdrage aan, door in getal uit te drukken welk deel van een ziekte in de bevolking kan worden toegeschreven aan een specifieke risicofactor. In dit artikel bespreken wij hoe de populatie-attributieve fractie wordt bepaald en beschrijven wij de voordelen, beperkingen en uitdagingen in de interpretatie van dit begrip. Ook plaatsen wij de populatie-attributieve fractie tegenover de lastiger vast te stellen etiologische fractie, die bepaalt wat de bijdrage is van een risicofactor aan de ziekte van een individuele patiënt. Wij illustreren het belang van beide en de onderlinge verschillen, aan de hand van enkele scenario’s waarin de maatschappelijke gezondheidszorg en de individuele patiëntenzorg niet noodzakelijkerwijs hand in hand gaan.

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Epidemiologie, Rotterdam: A. Yaqub, MSc, arts-onderzoeker; prof.dr. M. Arfan Ikram, arts-epidemioloog; dr. F.J. Wolters, arts-epidemioloog.

Contact F.J. Wolters (f.j.wolters@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Amber Yaqub ICMJE-formulier
M. Arfan Ikram ICMJE-formulier
Frank J. Wolters ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health

Ook interessant

Reacties