Risicofactoren voor conversie van electieve laparoscopische naar open cholecystectomie

Nieuws
N.D. Bouvy
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:741

Bij 3-10 van de electieve laparoscopische cholecystectomieën moet worden overgegaan op een open cholecystectomie. Het is niet duidelijk of er preoperatieve risicofactoren zijn, die de kans op conversie kunnen voorspellen. Door Sanabria et al. is onderzocht welke factoren van belang zijn voor het eventueel converteren van laparoscopische naar open cholecystectomie…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties