Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne.

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1815

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne. – Op 19 september jl. werd door het RIVM te Bilthoven een databank voor steriele medische hulpmiddelen geopend. Hierin kunnen gegevens worden opgenomen over steriele medische hulpmiddelen, zoals prothesen, pacemakers, spuiten, maar ook over sera, vaccins en bloedprodukten. De databank (RIVMED) is voor iedereen toegankelijk…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties