Richtlijnen voor euthanasie in verpleeghuizen

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:766

Aan alle geneesheer-directeuren van verpleeghuizen in Nederland werd door Haverkate et al. een vragenlijst toegezonden waarin hun onder meer gevraagd werd of in hun verpleeghuis schriftelijke richtlijnen bestonden over het te voeren beleid bij aanvragen voor euthanasie of hulp bij zelfdoding. Tevens werd een kopie van deze richtlijnen opgevraagd ter…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties