Richtlijnen voor de ergometrie ten behoeve van de Sportmedische Adviescentra.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1377

Richtlijnen voor de ergometrie ten behoeve van de Sportmedische Adviescentra. (NISGZ, publicatie nummer 22.) 32 bl., fig., tabellen. Nationaal Instituut voor de Sportgezondheidszorg (NISGZ), Oosterbeek 1986. Prijs: ingen. ƒ 10,- (over te maken op bank- of gironummer NISGZ o.v.v. titel en nummer; ABN Oosterbeek nr. 55.35.39.337, Postgiro 23 45 93).

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties