Richtlijnen voor controle bij patiënten met prostaatcarcinoom
Open

Richtlijnen
25-02-2002
J.A. Witjes

- Controle van patiënten met prostaatkanker vindt voornamelijk plaats door middel van een gerichte anamnese, bepaling van prostaatspecifiek antigeen in serum, en rectaal onderzoek.

- Andere onderzoekingen, zoals botscintigrafie, kunnen op indicatie worden verricht.

- De frequentie en duur van de nacontroles, maar ook de consequenties van de bevindingen hierbij hangen af van het ziektestadium waarin de patiënt verkeert, zijn eigen wensen en de mogelijkheden en onmogelijkheden van verdere behandeling.