Richtlijnen: leiband of wandelstok?

Drie mensen laten een aantal honden uit.
Abel Thijs
Wim Opstelten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D7060
Abstract

Samenvatting

Richtlijnen zijn onmiskenbaar van grote waarde voor praktiserende artsen, maar er zijn ook bezwaren. Door de veelheid aan richtlijnen is het soms moeilijk zoeken naar de meest passende en het is niet altijd duidelijk hoe sterk gefundeerd aanbevelingen zijn. Daarnaast kunnen richtlijnen de handelingsvrijheid beperken. Ook kunnen in individuele gevallen, vooral bij multimorbiditeit, aanbevelingen uit verschillende richtlijnen met elkaar conflicteren. Tot slot kost het maken van richtlijnen veel tijd, dat ten koste gaat van patiëntenzorg, en is belangenverstrengeling moeilijk geheel te voorkomen. Daarom is het belangrijk om de aanbevelingen uit richtlijnen te relativeren: ze zijn een hulpmiddel in de individuele patiëntenzorg, geen wet. Dat relativeren is ook van belang in het onderwijs, opdat studenten wordt geleerd om richtlijnen op een wijze manier te gebruiken. Ten slotte is het belangrijk om aanbevelingen regelmatig te evalueren en zo nodig te herzien.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam: dr. A. Thijs, internist. Huisartsenpraktijk Vondelplein, Amersfoort: dr. W. Opstelten, huisarts (tevens: adjunct-hoofdredacteur Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Amsterdam).

Contact A. Thijs (a.thijs@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Abel Thijs ICMJE-formulier
Wim Opstelten ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties