Richtlijnen voor passende zorg bij multimorbiditeit

Een oudere man zit aan tafel en bekijkt een pillenstrip.
Barbara C. van Munster
Marlies Verhoeff
Janke F. de Groot
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D7030
Abstract

De prevalentie van chronische ziektes en multimorbiditeit stijgt al jaren, onder andere door de vergrijzing. De voorspelling is dat in 2040 één op de drie Nederlanders twee of meer chronische aandoeningen zal hebben, en ruim één op de vijf drie of meer.1 Deze ontwikkeling zal ertoe leiden dat steeds meer en vooral oudere patiënten zorg zullen vragen voor verschillende ziekten tegelijkertijd. Chronische ziekten hebben een aanzienlijke impact op het dagelijks leven, worden in verband gebracht met problemen op psychosociaal en functioneel vlak en hangen samen met slechtere uitkomsten van zorg en een kortere levensduur.

Ondanks deze feiten beschrijven richtlijnen van oudsher de optimale zorg voor één specifieke ziekte, en hebben ze beperkte aandacht voor het biopsychosociaal model en de levensverwachting. In combinatie met de ziektegerichte organisatie van de zorg leidt dit ertoe dat patiënten met multimorbiditeit gefragmenteerde zorg ontvangen.2

Met dit artikel geven wij inzicht in de problemen…

Auteursinformatie

UMC Groningen, Centrum Ouderengeneeskunde, afd. Interne Geneeskunde, Groningen: prof.dr. B.C. van Munster, internist-geriater en drs. M. Verhoeff, basisarts (tevens: Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten, Utrecht). Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten, Utrecht: dr. J.F. de Groot, senior adviseur

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Barbara C. van Munster ICMJE-formulier
Marlies Verhoeff ICMJE-formulier
Janke F. de Groot ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties