Wie gaat het doen?

Regie bij multimorbiditeit in het ziekenhuis

Illustratie van een regisseursstoel.
Marlies Verhoeff
Janke F. de Groot
Jako S. Burgers
Barbara C. van Munster
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6635
Abstract

De ziekenhuiszorg wordt steeds complexer door de toename van patiënten met multimorbiditeit. Zij bezoeken vaak verschillende medisch specialisten, terwijl de afstemming en coördinatie tussen de specialisten niet standaard zijn belegd. Dit leidt tot fragmentatie van zorg en onnodige ziekte- en behandellast. Wij wilden met dit onderzoek inzicht krijgen in de opvattingen van medisch specialisten en verpleegkundig specialisten over multimorbiditeit en regievoering in het ziekenhuis (zie het informatiekader voor de definities van gebruikte termen).

Methode

Tussen augustus 2018 en januari 2019 vroegen we 35 medisch-wetenschappelijke verenigingen een online-enquête met open en gesloten vragen onder hun leden te verspreiden op een manier naar keuze. We analyseerden de gegevens kwalitatief en kwantitatief (‘mixed-methods’). Door middel van thematische, inductieve analyse identificeerden we hoofdthema’s.

Resultaten

In totaal ontvingen we 554 enquêtes van 22 verenigingen retour; 43% van de medisch-specialistische respondenten waren internist (n = 221). Uit de analyse van de antwoorden op de open vragen…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, Universitair Centrum Ouderengeneeskunde, Groningen: M. Verhoeff, MSc, arts-onderzoeker (tevens Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten); prof.dr. B.C. van Munster, internist-geriater. Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten, Utrecht: dr. J.F. de Groot, gezondheidswetenschapper. Universiteit Maastricht, Care and Public Health Research Institute (CAPHRI), vakgroep Huisartsgeneeskunde, Maastricht: prof.dr. J.S. Burgers, huisarts (tevens Nederlands Huisartsen Genootschap).

Contact M. Verhoeff (m.verhoeff@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: Het project ‘Multimorbiditeit en regie in het ziekenhuis’ werd gefinancierd door Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

T. Geltink, MSc, en K. Hendriks-Soetens, MSc, beiden (voormalig) adviseur bij het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten, hebben een zeer waardevolle bijdrage geleverd aan de kwalitatieve analyse.

Auteur Belangenverstrengeling
Marlies Verhoeff ICMJE-formulier
Janke F. de Groot ICMJE-formulier
Jako S. Burgers ICMJE-formulier
Barbara C. van Munster ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties