Jeugdgezondheidszorgrichtlijn ‘Huidafwijkingen’

Klinische praktijk
Jacqueline A. Deurloo
Helma B.M. van Gameren-Oosterom
Mascha Kamphuis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5445
Abstract

Samenvatting

  • Huidafwijkingen komen frequent voor, ook in de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Sommige huidafwijkingen ontstaan door een onderliggende ziekte, syndroom of kindermishandeling en het is daarom van groot belang deze vroegtijdig te signaleren.

  • Huidafwijkingen kunnen een grote psychosociale impact hebben op het kind en de ouder. Mede daarom is preventie, signalering, diagnostiek, behandeling, verwijzing, uniforme advisering en begeleiding van groot belang.

  • In de JGZ-richtlijn wordt ingegaan op voorlichting en advies, criteria voor verwijzen naar de eerste of tweede lijn en verzorging van de huid in het algemeen. Daarnaast wordt beschreven welke aandoeningen actief opgespoord moeten worden.

  • Ook is er aandacht voor specifieke aspecten van de donkere huid en etnische diversiteit en de impact van huidafwijkingen op het algemeen welzijn.

  • In de bijbehorende web-based tool zijn de bewijsvoering en meningen van deskundigen over meer dan 75 huidafwijkingen opgenomen, inclusief afbeeldingen en een beslisboom, om tot een behandelplan te komen.

Auteursinformatie

TNO Child Health, Leiden.

Contact drs. J.A. Deurloo (jacqueline.deurloo@tno.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: er is een financiële vergoeding gemeld (zie www.ntvg.nl, zoeken op A5445; klik op ‘Belangenverstrengeling’). Financiële ondersteuning: de auteurs ontvingen een onderzoekssubsidie (nr. 15600.006) van ZonMw voor het opstellen van de richtlijn.
Aanvaard op 15 augustus 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Jacqueline A. Deurloo ICMJE-formulier
Helma B.M. van Gameren-Oosterom ICMJE-formulier
Mascha Kamphuis ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties