Richtlijn ‘Necrotiserende wekedeleninfecties’

Klinische praktijk
F.A. (Annabel) Niessen
Vincent M. de Jong
Sandra Janssen
Berend Rikken
C.H.E. (Edwin) Boel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4737
Abstract

Necrotiserende wekedeleninfecties (NWDI) zijn infecties van de huid, subcutaan weefsel, fascie en spieren waarbij necrose ontstaat in de aangedane weefsels. De infecties verspreiden zich snel langs de fascie doordat deze relatief slecht doorbloed wordt, en veroorzaken in eerste instantie necrose van de fascie en omringende weke delen. Secundair vindt trombosering plaats waardoor ook de huid kan worden aangedaan. Het ziektebeeld heeft door het snel progressieve beloop een hoge mortaliteit van rond de 20%. Vanwege het acute karakter, de multidisciplinaire behandeling die het vereist en de lage frequentie waarin zorgprofessionals met het ziektebeeld in aanraking komen, is het cruciaal om de zorg rondom patiënten met NWDI optimaal te organiseren.

In april 2018 verscheen de eerste nationale richtlijn ‘Necrotiserende wekedeleninfecties’ met als doel de zorg rondom NWDI te standaardiseren om variatie te verminderen en daarmee de kwaliteit van zorg te verhogen. De richtlijn is geïnitieerd vanuit de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Medische Microbiologie: drs. F.A. Niessen, arts-onderzoeker; dr. C.H.E. Boel, arts-microbioloog. Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Chirurgie: drs. Vincent M. de Jong, traumachirurg. Elkerliek Ziekenhuis, afd. Wondexpertisecentrum, Helmond: drs. Sandra Janssen, verpleegkundig specialist. IJsselland Ziekenhuis, afd. Urologie, drs. Berend Rikken, uroloog,

‡Namens de werkgroep die de richtlijn heeft samengesteld, waarvan de leden aan het einde van dit artikel worden vermeld.

Contact C.H.E. Boel (cboel@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

De multidisciplinaire werkgroep die deze richtlijn samenstelde bestaat uit: drs. V.M. de Jong, traumachirurg, Academisch Medisch Centrum; dr. C.H.E. Boel, arts-microbioloog, Universitair Medisch Centrum Utrecht; dr. O. Boonstra, traumachirurg, Spijkenisse Medisch Centrum; dr. C.S.C. Bouman, intensivist, Academisch Medisch Centrum; drs. S. Janssen, verpleegkundig specialist, Elkerliek Ziekenhuis; drs. P.A.C. van Rijn, radioloog, Slingeland Ziekenhuis; dr. B. Rikken, uroloog, IJsselland Ziekenhuis; en drs. A.J.M. van Trier, plastisch chirurg, Rode Kruis Ziekenhuis.

Auteur Belangenverstrengeling
F.A. (Annabel) Niessen ICMJE-formulier
Vincent M. de Jong ICMJE-formulier
Sandra Janssen ICMJE-formulier
Berend Rikken ICMJE-formulier
C.H.E. (Edwin) Boel ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties