Diagnostiek en behandeling

Necrotiserende wekedeleninfecties

Klinische praktijk
Frank P. Garssen
J. Carel Goslings
Catherine S.C. Bouman
Ludo F. Beenen
Caroline E. Visser
Vincent M. de Jong
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6031
Abstract

Samenvatting

  • Necrotiserende wekedeleninfecties spelen zich af in het wekedelencompartiment dat bestaat uit de cutis, subcutis, fascie van Scarpa, spierfascie en spier.

  • Hoewel deze ernstige en acuut levensbedreigende infectie een lage incidentie heeft, zullen zowel huisartsen als specialisten meer dan eens in hun carrière patiënten met een necrotiserende wekedeleninfectie zien.

  • De aan necrotiserende wekedeleninfecties gerelateerde mortaliteit is door adequate behandeling in de afgelopen 15 jaar gehalveerd van bijna 40 tot 20%.

  • Laboratoriumonderzoek en röntgendiagnostiek kunnen van toegevoegde waarde zijn, maar een fasciebiopt voor een Gram-preparaat en een kweek vormen de gouden standaard.

  • De behandeling bestaat uit directe volumeresuscitatie bij sepsis, toediening van breedspectrumantibiotica en chirurgisch debridement; dit debridement dient zo veel mogelijk huidsparend te zijn.

  • Het gebruik van de hyperbare-zuurstoftherapie blijft controversieel, tenzij een patiënt gasgangreen heeft, dat wordt veroorzaakt door Clostridium-species.

  • Een multidisciplinaire behandeling en opname op een tertiaire intensivecareafdeling zijn onontbeerlijk voor de behandeling van een septische patiënt met een necrotiserende wekedeleninfectie.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Chirurgie, Trauma Unit: drs. F.P. Garssen, differentiant traumachirurgie; drs. V.M. de Jong en prof.dr. J.C. Goslings, traumachirurgen.

Afd. Intensive Care Volwassenen: dr. C.S.C. Bouman, internist-intensivist.

Afd. Radiologie: dr. L.F. Beenen, radioloog.

Afd. Microbiologie: dr. C.E. Visser, arts-microbioloog.

Contact drs. V.M. de Jong (v.m.dejong@amc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: C.E. Visser heeft belangen gemeld. Formulieren met belangenverklaringen van alle auteurs zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A6031; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 15 mei 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Frank P. Garssen ICMJE-formulier
J. Carel Goslings ICMJE-formulier
Catherine S.C. Bouman ICMJE-formulier
Ludo F. Beenen ICMJE-formulier
Caroline E. Visser ICMJE-formulier
Vincent M. de Jong ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties