Een ongewone combinatie

Necrotiserende wekedeleninfectie van hand en oog

Klinische praktijk
Maarten P.M. Paridaans
Johannes A. Govaert
Erik H. Scholten
Diederik H. de Lange
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9944
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Necrotiserende wekedeleninfectie (NWDI) is een infectie van de subcutane weke delen die vaak een fulminant beloop heeft wanneer zij niet op tijd wordt herkend.

Casus

Een 78-jarige patiënt kwam in een septische shock op de Spoedeisende Hulp. Lichamelijk onderzoek toonde een erythemateuze, pijnlijke zwelling van de oogleden rechts; hetzelfde beeld, maar minder geprononceerd, was zichtbaar op de rechterhand. De infectie breidde zich op beide plaatsen uit, waarna het vermoeden van een NWDI rees. Hierop werd met spoed een chirurgisch débridement uitgevoerd. Pathologisch onderzoek van het verwijderde weefsel toonde op beide plaatsen een necrotiserende infectie van de fascie, passend bij een NWDI.

Conclusie

Deze ziektegeschiedenis betreft een niet eerder beschreven ‘dubbele’ presentatie van een NWDI. Bij een patiënt met onbegrepen sepsis in combinatie met een wekedeleninfectie is het van belang dat de chirurg direct in consult wordt gevraagd. Deze casus illustreert de noodzaak van een multidisciplinaire aanpak bij dit soort ziektebeelden.

Auteursinformatie

Groene Hart Ziekenhuis, Gouda.

Afd. Chirurgie: drs. M.P.M. Paridaans, anios chirurgie (tevens: LUMC, Leiden); drs. J.A. Govaert, aios chirurgie (tevens: LUMC, Leiden); drs. D.H. de Lange, chirurg.

Afd. Intensive Care: drs. E.H. Scholten, anesthesiologist-intensivist.

Contact drs. M.P.M. Paridaans

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Maarten P.M. Paridaans ICMJE-formulier
Johannes A. Govaert ICMJE-formulier
Erik H. Scholten ICMJE-formulier
Diederik H. de Lange ICMJE-formulier
Een kraamvrouw met toxische-shocksyndroom

Ook interessant

Reacties