Richtlijn 'Gedifferentieerd schildkliercarcinoom', inclusief de diagnostiek van de schildkliernodus
Open

Richtlijnen
12-08-2007
T.P. Links, D.A.K.C.J.M. Huysmans, J.W.A. Smit, L.J.M. de Heide, J.F. Hamming, J. Kievit, M. van Leeuwen, R. van Pel, J.M.H. de Klerk en Y. van der Wel

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Interne Geneeskunde, subafd. Endocrinologie, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.
Mw.dr.T.P.Links, internist-endocrinoloog.
Catharina-ziekenhuis, afd. Radiologie, Eindhoven.
Mw.dr.D.A.K.C.J.M.Huysmans, nucleair geneeskundige.
Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.
Afd. Interne Geneeskunde: hr.prof.dr.J.W.A.Smit, internist-endocrinoloog.
Afd. Chirurgie: hr.prof.dr.J.F.Hamming en hr.prof.dr.J.Kievit, chirurgen.
Medisch Centrum Leeuwarden, afd. Interne Geneeskunde, Leeuwarden.
Hr.L.J.M.de Heide, internist-endocrinoloog.
Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Radiologie, Utrecht.
Hr.dr.M.van Leeuwen, radioloog.
Nederlands Kanker Instituut, Amsterdam.
Mw.R.van Pel, patholoog.
Meander Medisch Centrum, afd. Radiologie, Amersfoort.
Hr.dr.J.M.H.de Klerk, nucleair geneeskundige.
Integraal Kankercentrum Noord-Nederland.
Mw.Y.van der Wel, arts (thans: medisch directeur, St. Lucas Ziekenhuis, Winschoten).
Correspondentieadres: mw.dr.T.P.Links.

Verantwoording

Namens de werkgroep Gedifferentieerd Schildkliercarcinoom, waarvan de leden aan het einde van dit artikel worden vermeld.