Richtlijn ‘Functionele buikpijn bij kinderen’

Klinische praktijk
Juliette M.T.M. Rutten
Judith J. Korterink
Leonie M.A.J. Venmans
Marc A. Benninga
Merit M. Tabbers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D781
Abstract

Samenvatting

  • Op verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) heeft een multidisciplinaire werkgroep in 2015 de richtlijn ‘Functionele buikpijn bij kinderen’ ontwikkeld.
  • Anamnese en lichamelijk onderzoek zijn essentieel bij het stellen van de diagnose ‘functionele buikpijn’. Als er geen alarmsymptomen zijn, heeft aanvullend onderzoek beperkte toegevoegde waarde.
  • Geruststelling en educatie over de aandoening van zowel ouders als kind staan centraal in de behandeling van functionele buikpijn.
  • Bij aanhoudende klachten kan begonnen worden met hypnotherapie of cognitieve gedragstherapie. Er is geen bewijs dat behandeling met medicatie effectief is.
Auteursinformatie

AMC, afd. Kindergeneeskunde, Amsterdam.

Dr. J.M.T.M. Rutten en dr. J.J. Korterink, arts-onderzoekers; prof.dr. M.A. Benninga en dr. M.M. Tabbers, kinderartsen MDL.

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Utrecht.

Dr. L.M.A.J. Venmans, epidemioloog.

Contact dr. J.M.T.M. Rutten (j.m.rutten@amc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dr. Juliette M.T.M. Rutten en dr. Judith J. Korterink, beiden arts-onderzoeker, hebben in gelijke mate bijgedragen aan dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Juliette M.T.M. Rutten ICMJE-formulier
Judith J. Korterink ICMJE-formulier
Leonie M.A.J. Venmans ICMJE-formulier
Marc A. Benninga ICMJE-formulier
Merit M. Tabbers ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties