Richtlijn 'Dermatomyositis, polymyositis en sporadische "inclusion body"-myositis'
Open

Richtlijnen
23-09-2005
J.E. Hoogendijk, J.W.J. Bijlsma, B.G.M. van Engelen, E. Lindeman, A. van Royen-Kerkhof, M.A. de Rie, M. de Visser en F.G.I. Jennekens

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht.
Afd. Neurologie: mw.dr.J.E.Hoogendijk en hr.prof.em.dr.F.G.I.Jennekens, neurologen.
Afd. Reumatologie en Klinische Immunologie: hr.prof.dr.J.W.J.Bijlsma, reumatoloog.
Afd. Revalidatie: mw.prof dr.E.Lindeman, revalidatiearts.
Afd. Kindergeneeskunde: mw.A.van Royen-Kerkhof, kinderarts.
Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Neurologie, Nijmegen.
Hr.prof.dr.B.G.M.van Engelen, neuroloog.
Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
Afd. Dermatologie: hr.dr.M.A.de Rie, dermatoloog.
Afd. Neurologie: mw.prof.dr.M.de Visser, neuroloog.
Correspondentieadres: hr.prof.em.dr.F.G.I.Jennekens, Plompetorengracht 20a, 3512 CD Utrecht (fajenn@xs4all.nl).

Verantwoording

Namens de werkgroep Myositis, waarvan de overige leden aan het einde van dit artikel worden vermeld.