Aanvulling op de overkoepelende richtlijn ‘Veneuze pathologie’

Richtlijn ‘Behandeling bij neo-varices’

Klinische praktijk
Kees-Peter de Roos
James A. Lawson
Menno T.W. Gaastra
Cees H.A. Wittens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1139
Abstract

Samenvatting

In de overkoepelende richtlijn ‘Veneuze pathologie’ ontbrak een onderdeel over neo-varices. Met de totstandkoming van het addendum is een hiaat gevuld en worden oplossingen geboden voor patiënten met varices na eerdere behandeling. Omdat veneuze pathologie tegenwoordig gezien wordt als een ‘ongoing disease’ hebben patiënten met deze aandoening vaak levenslange begeleiding en een andere behandeling nodig dan patiënten die nog nooit zijn behandeld.

Auteursinformatie

DermaPark, afd. Dermatologie, Uden.

Dr. K.-P. de Roos, dermatoloog.

Centrum Oosterwal, Alkmaar

Dr. J.A. Lawson, vaatchirurg; M.T.W. Gaastra, dermatoloog.

Maastricht Universitair Medisch Centrum, Hart en Vaatcentrum, Maastricht.

Prof.dr. C.H.A. Wittens, vaatchirurg.

Contact dr. K.-P. de Roos (kpdr@dermapark.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

De werkgroep die de richtlijn heeft samengesteld bestond uit de volgende personen: namens de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie: dr. E.B.M. Kroft, drs. C.A.H. Bearda Bakker-Wensveen, dr. M.B. Maessen-Visch, dr. A. Sommer en drs. D. van der Zwaan, dermatologen; namens de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde: drs. W.B. van Gent en drs. L.C. Huisman, chirurgen; namens het Dutch College of Phlebology: E.H.C. Hazelzet, ondersteuner, en drs. A.H. van Dijken, arts-fleboloog.

Auteur Belangenverstrengeling
Kees-Peter de Roos ICMJE-formulier
James A. Lawson ICMJE-formulier
Menno T.W. Gaastra ICMJE-formulier
Cees H.A. Wittens ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties